قیمت نمک تصفیه شده

قیمت نمک تصفیه شده

جهت دریافت قیمت نمک تصفیه شده ید دار بسته بندی شده به صورت تحویل درب کارخانه و یا ارسال به محل مورد نظر مشتری با ما تماس گرفته و محصول خود را در کوتاه ترین زمان ممکن در محل خود دریافت نمایید.

قیمت نمک تصفیه شده

نمک تصفیه شده ید دار مناسب برای مصرف خوراکی انسان می باشد که خلوص تایید شده آن نباید کمتر از 99/2 درصد باشد. نمک تصفیه شده ید دار باید به شکل مناسبی بسته بندی شود زیرا ( ید ) موجود در آن ماده ای فرار است و در صورتی که در مجاورت هوا قرار گیرد, از نمک جدا و در محیط پراکنده می گردد. برای تولید نمک تصفیه شده از فرایند خاصی به نام تبلور مجدد استفاده می شود که طی آن محلول اشباع شده ای از آب نمک, تبخیر می شود در داخل دستگاه خاصی به نام کریستالایز, دوباره شکل می گیرد و ناخالصی از آن جدا می گردد. قیمت نمک تصفیه شده با توجه به نوع بسته بندی آن تعیین می گردد. جهت دریافت قیمت نمک تصفیه شده ید دار بسته بندی شده به صورت تحویل درب کارخانه و یا ارسال به محل مورد نظر مشتری با ما تماس گرفته و محصول خود را در کوتاه ترین زمان ممکن در محل خود دریافت نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر