فروش کود گوسفندی

فروش کود گوسفندی

فروش کود گوسفندی به عنوان یک کود حیوانی بسیار مقوی برای تقویت گیاهان مفید است. این کود را که کود گرم نیز می نامند دارای مواد غذایی بیشتری نسبت به کود گاوی است.

 فروش کود گوسفندی

کود گوسفندی به دلیل نداشتن بستر پرورش برای حیوان ,  به سرعت در خاک تجزیه شده و مواد مغذی آن آزاد می شود. این کود از نظر میزان مواد ماثر از کود گاوی قوی تر و از کود مرغی ضعیف تر است. فروش کود گوسفندی به عنوان یک کود حیوانی بسیار مقوی برای تقویت گیاهان بسیار مفید است. این کود را که کود گرم نیز می نامند دارای مواد غذایی بیشتری نسبت به کود گاوی است.

 

کلمات مرتبط : فروش کود گوسفندی - کود گوسفندی پوسیده - قیمت کود گوسفند - خواص کود گوسفندی برای درخت - کود گوسفندی یا گاوی - فواید کود گوسفندی برای زعفران - فروش کود کشاورزی - بهترین کود شیمیایی - کود حیوانی - انواع کود دامی - شیره کود گوسفندی

به منظور خرید کود گوسفندی با بخش بازرگانی گروه صنعتی پارس شیمی به شماره تلفن های درج شده در سایت تماس حاصل نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر