فروش سود سوز آور

فروش سود سوز آور

پارس شیمی فروش سود سوز آور مایع ( سود مایع 50 درصد ) در بشکه 220 لیتری و همچنین سود کاستیک پرک ( سود پرک 98 درصد ) در کیسهه 25 کیلویی لمینیت برای مصرف در صنایع و کارخانجات تولید صابون و مواد شوینده, چرم سازی و صنایع نفت و پتروشیمی و بسیاری صنایع دیگر و همچنین سود سوز آور صادراتی با شرایط استثنایی

فروش سود سوز آور, سود سوزآور, سود پرک

سود کاستیک یا سود سوز آور دارای کاربرد های گسترده ای در بخش ها مختلف صنعتی و غیر صنعتی می باشد. از مجموع شصت میلیون تنن کاستیک سودا تولید شده در جهان بیش از نیمی از آن در صنایع مختلف به مصرف می رسد که از میزان بیشترین مقدار در تولید خمیر کاغذ است. کاستیک سودا دارای خاصیت منحصر فردی می باشد که قدرت چربی بری بسیار زیادی به آن داده است به همین خاطر غلظت های مختلفی از محلول سدیم هیدروکسید قادر به از بین بردن هر نوع چربی و آلودگی های سطحی می باشد.

 

فروش سود سوز آور

پارس شیمی فروش سود سوز آور مایع ( سود مایع 50 درصد ) در بشکه 220 لیتری و همچنین سود کاستیک پرک ( سود پرک 99 درصد ) در کیسه 25 کیلویی لمینیت برای مصرف در صنایع و کارخانجات تولید صابون و مواد شوینده, چرم سازی و صنایع نفت و پتروشیمی و بسیاری صنایع دیگر و همچنین سود سوز آور صادراتی با شرایط استثنایی.

 

همان طور که از نام سود سوز آور مشخص است, ماده ای خورنده و سوزاننده می باشد که در صورت تماس با پوست انسان یا حیوان موجبب ایجاد سوختگی می شود. همچنین در صورت تماس با چشم ممکن است موجب خسارات شدی به چشم و یا حتی نابینایی شود بنا براین در هنگام استفاده از آن باید موارد ایمنی را رعایت کرد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر