فرمول naoh

فرمول NaOH

جهت دریافت و مطالعه اطلاعات فنی و مشخصات انواع مواد شیمیایی و آزمایشگاهی و مواد معدنی مانند سود پرک با فرمول NaOH و انواع فسفات و نیترات و کربنات و اسید های مختلف و فرمول شیمیایی و آنالیز و MSDS به سایت پارس شیمی مراجعه بفرمایید

 فرمول naoh

از نظر شیمیایی سود پرک دارای فرمول NaOH است و همان طور که از فرمول آن مشخص است, این ماده از اتم های سدیم و اکسیژن و هیدروژن ساخته شده است. اکسیژن و هیدروژن به صورت یون منفی هیدروکسید و سدیم هم به صورت یون مثبت بوده و در نتیجه این دو یکدیگر به راحتی جذب می کنند اما اگر عناصری دیگری نظیر آب یا دی اکسید کربن نیز با کاستیک سودا تماس پیدا کنند موجب نا پایدار شدن آن شده و یا فرمول آن را تغییر داده یا خلوص آن را کاهش می دهد

جهت دریافت و مطالعه اطلاعات فنی و مشخصات انواع مواد شیمیایی و آزمایشگاهی و مواد معدنی مانند سود سوز آور یا سود پرک با فرمول NaOH و انواع فسفات و نیترات و کربنات و اسید های مختلف و فرمول شیمیایی و آنالیز و MSDS به سایت پارس شیمی مراجعه بفرمایید 

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر