فرایند تولید سولفات آمونیوم

فرایند تولید سولفات آمونیوم

پارس شیمی | سایت مرجع در زمینه ارائه اطلاعات مختلف در مورد سولفات آمونیوم از جمله اینکه فرایند تولید سولفات آمونیوم به چه صورت بوده و این ماده چه کاربرد ها و مزایایی دارد و اطلاعاتی از این دست

فرایند تولید سولفات آمونیوم

فرایند تولید سولفات آمونیوم عبارت است از اینکه ترکیبی از گاز آمونیاک و بخار آب به داخل راکتوری که حاوی آمونیوم سولفایت سیر شده و نیز دو تا چهار درصد اسید سولفوریک در دمای شصت درجه سانتی گراد می باشد تزریق می گردد. با اسپری نمودن سولفوریک اسید درون راکتور پر از گاز آمونیاک, سولفات آمونیوم به شکل پودر خشک به دست می آید. گرمایی که در اثر این واکنش شیمیایی تولید می شود موجب بتخیر تمام آب موجود در سیستم خواهد شد. نوع دیگری از روش تولید کود سولفات آمونیوم از طریق سنگ گچ CaSO42H2O است. در داخل محلولی از کربنات آمونیوم, سنگ گچ خرد شده افزوده می گردد. سنگ آهک یا کلسیم کربنات ته نشین می شود و سولفات آمونیوم به تولید تولید خواهد شد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر