عناصر کود مرغی

عناصر کود مرغی

کود مرغی یکی از مهم ترین کود های کشاورزی به شماره می رود که با وجود دارا بودن عناصر غذایی برای گیاهان از قیمت مناسبی نیز برخوردار است که در فصول سرد سال به صورت گسترده استفاده می شود.

 عناصر کود مرغی

عناصر موجود در کود مرغ عبارتند از حدود 15 درصد پروتئین طبیعی و 30 درصد پروئتین خام, NPK ی آن در حدود 8 بوده و 16 درصد فیبر خام دارد, همچنین به میزان 8 درصد کلسیم و 2 درصد فسفات در آن یافت می شود. کود مرغی یکی از مهم ترین کود های کشاورزی به شماره می رود که با وجود دارا بودن عناصر غذایی برای گیاهان از قیمت مناسبی نیز برخوردار است که در فصول سرد سال به صورت گسترده استفاده می شود.

 

کلمات مرتبط : فروش کود مرغی سالنی - قیمت کود مرغی تخم گذار - تولید کود مرغی مایع - تولید کننده کود مرغی پلت شده - تولیدکنندگان کود مرغی پلیتی - کود مرغی برای درختان - خرید کود مرغی غنی شده - فروشنده کود مرغی گرانوله - كود مرغي پلیت شده - دستگاه پلتی کود مرغی قفسی چیست - قیمت فروش کود مرغ برای پسته - خرید کود مرغ گوشتی - قیمت کود مرغ مادر

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر