طرح توجیهی تولید سولفات منگنز

طرح توجیهی تولید سولفات منگنز

قسمت طرح توجیهی تولید سولفات منگنز سایت پارس شیمی برای افرادی که قصد راه اندازی این کسب و کار را دارند مفید می باشد و اطلاعات مفیدی را در مورد سولفات منگنز در اختیار علاقمندان قرار می دهد.

طرح توجیهی تولید سولفات منگنز

برای آگاهی از طرح توجیهی تولید سولفات منگنز باید اطلاعاتی نظیر برآورد سرمایه گذاري, پیش بیني ظرفیت و تركیب تولید, تعداد و ترکیب نیروی انساني و غیره را در اختیار داشت.

سولفات منگنز یک ترکیب شیمیایی با ارزش می باشد که از مهم ترین مصارف این ماده می توان تولید کود کشاورزی را نام برد. منگنز از عناصر غذایی در کشاورزی و دامداری به حساب می آید. این ترکیب نقش اساسی در عمل تنفس و فتوسنتز گیاهان داشته و فعالیت آنزیم هایی نظیر نیتریت ردوکتاز مشارکت می نماید که در سوخت و ساز نیتروژن دخالت دارد. منگنز موجود در خاک به صورت یون مثبت دو ظرفیتی توسط ریشه گیاه قابل جذب است. در خاک هایی که آهکی و شور هستند امکان جذب منگنز توسط گیاه کاهش می یابد. منگنز جزء ریز مغذی های کشاورزی بوده و وجود آن برای ادامه حیات گیاهان از جمله در تولید پروتئین ها و فتوسنتز و تنفس گیاه اهمیت فراوانی دارد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر