سولفیت و سولفات

سولفیت و سولفات

برای آشنایی با انواع ترکیبات سولفیت و سولفات در شیمی و کاربرد ها و مصارف مختلفی که دارند, با سایت پارس شیمی همراه شوید.

سولفیت و سولفات

سولفیت و سولفات بنیان های شیمیایی می باشند که از نظر فرمول شیمیایی به هم نزدیک بوده و تنها در یک اتم اکسیژن با هم تفاوت دارند. این مواد به صورت یون های چند اتمه می باشند و برای تولید ترکیبات آن ها از اسید سولفوریک به عنوان عامل کاهنده سود برده می شود. سولفیت ها از نظر شیمیایی دارای فرمول مولکولی SO32− بوده و سولفات ها نیز از فرمولاسیون SO۴۲− برخوردار می باشند. یون سولفیت قلیای مزدوج هیدروژن سولفیت بوده و سولفات‌ ها آنیون هستند.

سولفیت‌ ها موادی می باشند که به شکل طبیعی در مواد غذایی و بدن انسان وجود دارند و نیز به عنوان یکی از افزودنی‌ های متداول خوراکی مصرف می شوند. برخی از سولفات ها عبارتند از سولفات آهن, سولفات مس, سولفات آمونیوم, سولفات آلومینیوم, سولفات مس, سولفات روی و غیره

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر