سولفات آهن چیست

سولفات آهن چیست

سولفات آهن ماده ای شیمیایی است که در زبان فارسی با نام زاج سبز نیز شناخته می شود و به عنوان یکی از مهم ترین ترکیبات آهن به شماره می رود که عنصر آهن آن به دلیل دارا بودن حالت یونی ، برای موجودات زنده قابل جذب است.

سولفات آهن چیست

سولفات آهن چیست ؟

سولفات آهن در انواع مختلفی همچون سولفات آهن 2 ظرفیتی آبدار ، سولفات اهن 3 ظرفیتی خشک و سولفات اهن دارویی تولید می شود و هر یک دارای کاربرد خاص خود است. در کشاورزی از سولفات اهن 2 ظرفیتی آبدار استفاده می شود زیرا دارای یون سولفات بوده که سبب کاهش pH خاک شده و جذب ریزمغذی آهن را تسهیل می نماید. همچنین یون مثبت آهن موجود در آن به راحت ترین شکل ممکن برای ریشه گیاهان قابل جذب بوده و موجب بهبود رنگ و شادابی برگ ها شده و عمل فتوسنتز را نیز تسهیل می نماید. سولفات آهن ماده ای شیمیایی است که در زبان فارسی با نام زاج سبز نیز شناخته می شود و به عنوان یکی از مهم ترین ترکیبات آهن به شماره می رود که عنصر آهن آن به دلیل دارا بودن حالت یونی ، برای موجودات زنده قابل جذب است.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر