سولفات آمونیوم چیست

سولفات آمونیوم چیست

چنانچه مایل به آشنایی با کود شیمیایی سولفات آمونیوم می باشید و در نظر دارید تا اطلاعات مختلفی در مورد این کود شیمیایی به دست آورید نظیر اینکه سولفات آمونیوم چیست و چه کاربرد هایی دارد, سایت پارس شیمی را مطالعه نمایید.

سولفات آمونیوم چیست

نام های دیگر سولفات آمونیوم : دی آمونیوم سولفات - نمک دی آموینیوم اسید سولفوریک - ammunium sulfate - آمونیوم سولفایت - آمونیوم تترا اوکسوسولفایت

فرمول شیمیایی :  NH4)2SO4)

سولفات آمونیوم با آنکه ماده ای پر مصرف در صنایع مختلف است اما اساسی ترین کاربرد این ترکیب به عنوان کود شیمیایی ازته می باشد. آمونیوم سولفات از طریق اسید شویی آمونیاک به وسیله اسید سولفوریک به دست می آید و فرمول تولید آن به صورت زیر می باشد:

2 NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

از دیگر کاربرد های سولفات آمونیوم در تولید کود کامل NPK در ترکیب با چند نوع کود دیگر می باشد. همچنین در چرم سازی و دباغی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و از آن به منظور آهک زدایی پوست استفاده می شود. کمبود نیتروژن مورد دسترس برای گیاهان سبب زردی و کوچک شدن برگ های پیر و پایین درختان می شود. همچنین آمونیوم (ازت آمونیاکی) موجب کاهش pH خاک های شور و آهکی شده و قدرت جذب مواد غذایی توسط گیاهان را افزایش می دهد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر