سولفات آمونیوم تمودان

سولفات آمونیوم تمودان

سولفات آمونیوم به عنوان کود کشاورزی شیمیایی ازته می باشد که دارای 21 درصد نیتروژن و 24 درصد گوگرد یونیزه شده آمونیاکی است. این ترکیب قادر به کاهش pH خاک زمین های آهکی و شور کشاورزی می باشد.

سولفات آمونیوم تمودان

کود سولفات آمونیوم به همراه دی آمونیوم فسفات و کود اوره از جمله مهم ترین کود های ازت برای تامین نیتروژن مورد نیاز گیاهان است. محصول موجود در بازار ایران یا توسط پتروشیمی ارومیه و به صورت سولفات آمونیوم پودری تولید می شود و یا از کشور ازبکستان به صورت آمونیوم سولفات کریستالی وارد می گردد. این کود شیمیایی به جز در کشاورزی در بخش های صنعتی هم کاربرد دارد. در چرم سازی از آن برای آهک زدایی سود می برند. در تولید کپسول آتشفشانی ، صنایع غذایی و تصفیه آب هم استفاده می شود.

در کشور ما این کود کشاورزی بیشتر برای افزایش حاصلخیزی زمین های زیر کشت پسته کاری مصرف می گردد زیرا زمین های استان کرمان به دلیل کم آبی و شوری بسیار ضعیف هستند و باید با کود دهی مناسب مشکل آن را بر طرف نمود. 

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر