سود پرک کاستیک

سود پرک کاستیک

پارس شیمی عرضه کننده انواع سود پرک کاستیک 98 درصد و سود مایع 50 درصد به صورت بسته بندی شده و به همراه برگه آنالیز فنی

سود پرک کاستیک, فروش سود پرک کاستیک, خرید سود پرک کاستیک,  قیمت سود پرک کاستیک, تولید سود پرک کاستیک, تولید کننده سود پرک کاستیک, سود پرک کاستیک صادراتی, 

سود پرک کاستیک همان گونه که از نام آن پیداست, ماده ای بسیار خورنده و واکنش دهنده است. در صنایع تولید آلومینیوم, کاستیک سودا به آب و فلز اضافه می شود تا گاز هیدروژن آزاد شود. آلومینیوم از آب, اتم اکسیژن دریافت می نماید و دو اتم اکسیژن آزاد می کند. این فرایند ادامه پیدا می کند تا گاز هیدروژن و آلومینیوم سدیم ایجاد شود. در این فرایند از سود سوزآور به عنوان یک کاتالیروز برای قلیایی کردن محیط استفاده می گردد تا آلومینیوم امکان حل شدن در آن را داشته باشد. این فرایند برای خراشیدن و تغییر سطح آلومینیوم از حالتی پولیش خورده و به سطحی مخملی صورت می گیرد.

همچنین این فرایند برای زدودن ناخالصی هایی مانند اکسید آهن از آلومینیوم مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین با این روش امکان تولید آلومینا یا همان اکسید آلومینیویم به وجود می آید. پارس شیمی عرضه کننده انواع سود پرک کاستیک 98 درصد و سود مایع 50 درصد به صورت بسته بندی شده و به همراه برگه آنالیز فنی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر