سود پرک با کیفیت صادراتی

سود پرک با کیفیت صادراتی

پارس شیمی | فروش سود پرک با کیفیت صادراتی به صورت سود جامد کاستیک ( سود پرک 99 درصد ) در کیسه 25 کیلویی دو لایه و پالت شده و شیرینگ شده و یا کیسه جامبو بگ یک تنی و سود کاستیک مایع ( سود مایع 50 درصد ) در بشکه 220 لیتری پالت شده و شیرینگ شده و انجام امور گمرکی اظهار و پلمپ و تحویل مبادی و گمرکات کشور و یا به صورت فوب FOB بندرعباس و دیگر بنادر

 سود پرک با کیفیت صادراتی

سود پرک صادراتی باید منطبق با برگه آنالیز و همچنین همراه با MSDS و SGS بوده و خلوص و کیفیت آن تغییر نکند. سود سوزآور صادراتی به صورت کاستیک سودا مایع و سود جامد کاستیک ارائه می شود و امکان حمل از مسیر های دریایی و زمینی وجود دارد.

فروش سود پرک با کیفیت صادراتی به صورت سود جامد کاستیک ( سود پرک 99 درصد ) در کیسه 25 کیلویی دو لایه و پالت شده و شیرینگ شده و یا کیسه جامبو بگ یک تنی و سود کاسیتک مایع ( سود مایع 50 درصد ) در بشکه 220 لیتری پالت شده و شیرینگ شده و انجام امور گمرکی اظهار و پلمپ و تحویل مبادی و گمرکات کشور و یا به صورت فوب FOB بندرعباس و دیگر بنادر

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر