سود سوز آور سدیم هیدروکسید

سود سوز آور سدیم هیدروکسید

پارس شیمی بزرگترین تولید کننده سود سوز آور سدیم هیدروکسید با کیفیت بسیار مناسب و تحویل در محل کارخانه به صورت بسته بندی شده وو امکان حمل تا هر مقصدی

سود سوز آور سدیم هیدروکسید

سود سوز آور سدیم هیدروکسید Sodium Hydroxide از قرن نوزدهم برای تولید صابون جامد استفاده می شده است زیرا صابون مایع در آن زمان از نظرر ذخیره سازی و حمل مشکلات فراوانی داشت بنابراین کاربرد سود سوز آور سدیم هیدروکسید برای جامد سازی آن بسیار مورد استفبال قرار می گرفت زیرا نگهداری صابون را بسیار آسان کرده و حمل آن نیاز به مخازن خاصی نداشته و بسیار کم هزینه تر بوده است. امروزه نیز از سود سوز آور سدیمم هیدروکسید به شکل بسیار گسترده ای در تولید صابون و مواد شویندهه استفاده می شود و در حقیقت ماده کلیدی تولید صابون است.

 

سود سوز آور سدیم هیدروکسید

پارس شیمی بزرگترین تولید کننده سود سوز آور سدیم هیدروکسید با کیفیت بسیار مناسب و تحویل در محل کارخانه به صورت بسته بندی شده و امکان حمل تا هر مقصدی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر