روش تولید کود سولفات آمونیوم

روش تولید کود سولفات آمونیوم

برای آگاهی از روش تولید کود سولفات آمونیوم که ماده ای سنتز شده بوده و دارای کاربرد ها و مصارف مختلفی از کشاورزی گرفته تا بخش صنعت می باشد, از سایت پارس شیمی استفاده نمایید.

روش تولید کود سولفات آمونیوم

کود سولفات آمونیوم در دسته کود های شیمیایی ازته قرار دارد. ازت یا نیتروژن یکی از عناصر سه گانه ی حیاتی برای رشد و نمو گیاهان است. روش تولید کود سولفات آمونیوم که عموما محصول تولید صنایع پتروشیمی می باشد به شرح زیر است:

ترکیبی از گاز آمونیاک و بخار آب به داخل راکتوری که حاوی آمونیوم سولفایت سیر شده و نیز دو تا چهار درصد اسید سولفوریک در دمای شصت درجه سانتی گراد می باشد تزریق می گردد. با اسپری نمودن سولفوریک اسید درون راکتور پر از گاز آمونیاک, سولفات آمونیوم به شکل پودر خشک به دست می آید. گرمایی که در اثر این واکنش شیمیایی تولید می شود موجب بتخیر تمام آب موجود در سیستم خواهد شد. نوع دیگری از روش تولید کود سولفات آمونیوم از طریق سنگ گچ CaSO42H2O است. در داخل محلولی از کربنات آمونیوم, سنگ گچ خرد شده افزوده می گردد. سنگ آهک یا کلسیم کربنات ته نشین می شود و سولفات آمونیوم به تولید تولید خواهد شد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر