روش تولید سود پرک

روش تولید سود پرک

پارس شیمی تولید کننده سود سوز آور مایع با خلوص 50 درصد و سود پرک کاستیک با خلوص 99 درصد جهت استفاده در کارخانجات داخلی و مصارف صادراتی تحویل هر یک از بنادر کشور به صورت فوب FOB و بررسی روش تولید سود پرک

روش تولید سود پرک 

روش تولید سود پرک چگونه است؟

روش های مختلف و متفاوتی برای تولید سود پرک و سود سوز آور وجود دارد. مهم ترین روشی که امروزه در مجنمع های پتروشیمی برای تولید سود سوزآور مورد استفاده قرار می گیرد روش کلر-آلکالی می باشد. در روش کلر آلکالی با الکترولیز نمک معدنی به عنوان ماده اولیه, کاستیک سودا تولید می شود به این صورت که محلولی نسبتا غلیظ از آب نمک درست کرده و در دستگاه های الکترولیز قرار می گیرد و سپس با بر قرار کردن جریان مستقیم برق, نمک را به سدیم و گاز کلر تجزیه می کنند. گاز کلر آزاد و سدیم نیز با هیدروکسید ترکیب شده و سود سوز آور تولید می شود

پارس شیمی تولید کننده سود سوز آور مایع با خلوص 50 درصد و سود پرک کاستیک با خلوص 99 درصد جهت استفاده در کارخانجات داخلی و مصارف صادراتی تحویل هر یک از بنادر کشور به صورت فوب FOB و بررسی روش تولید سود پرک

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر