روش تولید سود مایع

روش تولید سود مایع

برای آشنایی با روش تولید سود مایع به صورت صنعتی و همچنین تولید سود مایع به صورت آزمایشگاهی و مصارف مختلف و درصد خلوص و کیفیت هر کدام و همچنین موارد مصرف و پروسه هر روش, سایت پارس شیمی را پیگیری نمایید.

روش تولید سود مایع

روش تولید سود مایع صنعتی

این روش تولید سود مایع به صورت صنعتی می باشد یعنی علاوه بر اینکه امکان تولید این ماده در اشل بزرگ و مقدار فراوان وجود دارد, در عین حال کیفیت آن نیز از درصد مشخص و بالایی در خوردار می باشد. این روش که کلر آلکالی نام دارد, ده ها سال است که برای تولید سود مایع کاستیک مورد استفاده قرار گرفته و امکان تولید آن را در حجم وسیعی فراهم آورده تا نیاز صنایع مختلف مرتفع گردد. همچنین در صورتی که این روش به درستی انجام شود امکان تولید سود مایع با خلوص 50 درصد که بسیار مناسب است به وجود می آید.

 

روش تولید سود مایع آزمایشگاهی

در این روش از قرار دادن فلز خالص سدیم در آب در حال گرم شدن و تزریق گاز هیدروژن به آن به انجام می رسد که امکان تولید سود مایع با خلوص بالا و در حجم کم امکان پذیر می باشد.

 

روش تولید سود مایع

برای آشنایی با روش تولید سود مایع به صورت صنعتی و همچنین روش تولید سود مایع به صورت آزمایشگاهی و مصارف مختلف و درصد خلوص و کیفیت هر کدام و همچنین موارد مصرف و پروسه هر روش, سایت پارس شیمی را پیگیری نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر