خط تولید اکسید روی

خط تولید اکسید روی

جهت آشنایی با خط تولید اکسید روی و روش های مختلف تولید این محصول شیمیایی فراوری شده و کاربرد ها و مصارف بسیار زیادی که در تولید محصولات مختلف دارد, سایت پارس شیمی را ملاحظه نمایید.

خط تولید اکسید روی, zinc oxide

خط تولید اکسید روی بر اساس روش سنتز آن طراحی می شود زیرا روش های مختلف فراوری برای تولید اکسید روی وجود دارد که برخی برای تولید یک محصول در حجم صنعتی و برخی برای تولید در اشل آزمایشگاهی می باشد.

با توجه به فرمول اکسید روی که به صورت ZnO می باشد و از اتم های اکسیژن و روی تشکیل شده است, روش های تولید آن نیز بر همین مبنا شکل گرفته. برای این منظور نیاز تبخیر فلز روی به صورت مستقیم و یا در یک محلول آبدار می باشد تا بخارات روی پس از ترکیب با اکسیژن موجود در محیط, اکسید روی را تشکیل نماید.

 

خط تولید اکسید روی

جهت آشنایی با خط تولید اکسید روی و روش های مختلف تولید این محصول شیمیایی فراوری شده و کاربرد ها و مصارف بسیار زیادی که در تولید محصولات مختلف دارد, سایت پارس شیمی را ملاحظه نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر