خرید و فروش پرکلرین

خرید و فروش پرکلرین

خرید و فروش پرکلرین که در زبان عامیانه به نام کلر نیز شناخته می شود با درصد های مختلف و برای استفاده در مصارف متفاوت صنعتی و به خصوص جهت تصفیه آب آشامیدنی می باشد.

خرید و فروش پرکلرین

پرکلرین با اسامی دیگری چون کلسیم هیپوکلریت و یا پودر سفید کننده نیز شناخته شده و مصرف آن به عنوان یک ماده ضدعفونی کننده و گندزدا برای آب است. این ماده دارای میزان کلر زیادی بوده و از نظر ظاهری دارای حالت جامد و رنگ سفید می باشد. در صورت ترکیب با آب ، گاز کلر زیادی آزاد نموده و بوی تندی ایجاد می شود. در بازار مصرف داخلی کشور ، این محصول به صورت پرکلرین هندی و ایرانی و چینی و با خلوص 65 تا 70 درصد عرضه شده و برای تولید صنعتی آن از طریق ترکیب آهک هیدراته یا همان هیدروکسید کلسیم با گاز کلر استفاده می نمایند. بسته بندی این محصول در ظروف خاصی انجام می گیرد که کاملا ایزوله است زیرا چنانچه رطوبت محیط را جذب نماید ، شروع به متصاعد نمودن گاز کلر که گازی سمی است می نماید و خلوص محصول نیز کاهش می یابد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر