خرید نیترات جیوه

خرید نیترات جیوه

خرید نیترات جیوه در بخش های صنعتی معمولا به دلیل تولید ترکیبات مختلف جیوه می باشد. این ماده به شدت برای بدن انسان سمی بوده و در زمانی که با بدن در تماس باشد به صورت یون مثبت جیوه که ترکیبی غیر ارگانیک است جذب بدن شده و موجب تغییر ساختار برخی پروتئین ها می شود. همچنین در صورتی که وارد خاک شود در نهایت توسط گیاهان جذب شده و بدلیل حالت پایدار خود در نهایت وارد بدن انسان می گردد.

خرید نیترات جیوه

به منظور تولید نیترات جیوه به روش صنعتی از واکنش اسید نیتریک به عنوان عامل کاهنده با فلز جیوه استفاده می شود. در صورت ترکیب این ماده با استون امکان تولید اکسید جیوه ایجاد می گردد. با وجود اینکه مرکوری نیترات ماده ای آتش زا نیست ولی به دلیل دارا بودن خاصیت اکسیداسیون می تواند ایجاد آتش را تسریع نماید. همچنین در صورت ترکیب با الکل ها قادر به ایجاد خاصیت انفجاری شدید می باشد. در صورت تولید این ماده توسط اسید نیتریک, محصول تولید شده قادر به تبدیل مولکول ساکاروز است.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر