تولید کننده پارافین جامد

تولید کننده پارافین جامد

پارس شیمی | فروشنده و تولید کننده پارافین جامد و پارافین مایع در انواع گرید های صنعتی و بهداشتی و خوراکی و نیز با فلش پوینت های متفاوت به منظور استفاده در بخش های مختلف صنعتی و غیر صنعتی

تولید کننده پارافین جامد 

پارافین یک ماده قلیایی و هیدروکربنی می باشد که در مجتمع های پتروشیمی تولید شده و در دمای محیط به صورت جامد می باشد. با افزایش دما به بیش از 37 درصد سانتی گراد, ذوب شده و تبدیل به پارافین مایع می شود. دمای جوش این ماده نیز 370 درجه سانتی گراد است.

پارافین معمولا زمانی که مایع است, در بشکه های 220 لیتری بسته بندی می شود, اما تولید کننده پارافین جامد آن را به صورت بلوک های مکعبی تولید کرده در سلفون های خاصی به صورت های مختلف بسته بندی می نمایند. پارافین دارای فلش پوینت های 120 - 140 - 160 - 180 و 200 بوده و کاربرد آن در صنعت و مصارف بهداشتی و خوراکی است.

پارس شیمی, فروشنده و تولید کننده پارافین جامد و پارافین مایع در انواع گرید های صنعتی و بهداشتی و خوراکی و نیز با فلش پوینت های متفاوت به منظور استفاده در بخش های مختلف صنعتی و غیر صنعتی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر