تولید کننده سولفات آهن

تولید کننده سولفات آهن

گروه صنعتی پارس شیمی به عنوان بزرگ ترین تولید کننده سولفات آهن 2 ظرفیتی آبدار و خشک با خلوص بالا و کیفیت تضمینی می باشد که برای سالهای طولانی است که با مصرف کنندگان این محصول در بخش های مختلف کشاورزی و صنعتی همکاری مستمر و دائمی دارد.

 تولید کننده سولفات آهن

سولفات آهن یک ماده شیمیایی بسیار مفید است که بیشترین مورد مصرف آن به عنوان یک کود کشاورزی به منظور تامین آهن مورد نیاز گیاهان برای انجام فعالیت های زیستی می باشد. به دلیل اینکه آهن نقش مهمی در فتوسنتز گیاهان داشته و جذب انرژی خورشید و انجام تنفس گیاه وابسته به آن است ، باید این عنصر از طریق استفاده از انواع کود آهن تامین شود. کود سولفات آهن به عنوان ارزان ترین کود آهن مطرح می باشد که علاوه بر قیمت ارزان ، دارای ویژگی های بسیار قابل توجهی همچون جذب سریع ، حلالیت بالا در آب و توان کاهش pH خاک می باشد که سبب جذب سریع تر و ماثر تر ریز مغذی های کشاورزی خواهد شد. گروه صنعتی پارس شیمی به عنوان بزرگ ترین تولید کننده سولفات آهن 2 ظرفیتی آبدار و خشک با خلوص بالا و کیفیت تضمینی می باشد که برای سال های طولانی است که با مصرف کنندگان این محصول در بخش های مختلف کشاورزی و صنعتی همکاری مستمر و دائمی دارد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر