بزرگترین نماینده فروش سولفات سدیم

بزرگترین نماینده فروش سولفات سدیم

پارس شیمی به عنوان بزرگترین نماینده فروش سولفات سدیم و تولید کننده این ترکیب پر کاربرد آمادگی عرضه آن را در خلوص و آبپوش های مختلف برای صنایع متفاوت تولیدی دارد.

بزرگترین نماینده فروش سولفات سدیم

سولفات سدیم  Sodium Sulfate  که دارای فرمول شیمیایی Na2SO4 است یکی از نمک های اسید سولفوریک به شمار آمده و دارای کاربرد های مختلفی است. میزان فراوانی از این ترکیب در آب دریا های شور وجود دارد و دریا یکی از منابع استخراج آن به شمار می آید. همچنین امکان تولید صنعتی آن نیز به روش کاهشی توسط اسید سولفوریک و یا اکسید نمودن نمک سدیم وجود دارد.

کلمات مرتبط : فروش سولفات سدیم - سدیم سولفات - سولفات سودیم - قیمت سولفات سدیم - سولفات سدیم msds - تولید کننده سولفات سدیم - Sodium Sulfate

پارس شیمی سایت مرجع در زمینه ارائه اطلاعات مختلف در مورد انواع مواد شیمیایی نظیر کاربرد ها, انواع, روش ها و طریقه مصرف به منظور دستیابی به بهترین نتیجه در تولید محصولات مختلف

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر