باکتری تیوباسیلوس

باکتری تیوباسیلوس

یکی از مشکلات کشاورزی وجود خاک آهکی و شور است که مانع جذب مواد مغذی توسط گیاهان می شود. بهترین روش تصحیح خاک های قلیایی استفاده از کود گوگرد در انواع مختلف آن می باشد تا با کاهش pH خاک سبب جذب مواد پر مصرف و ریزمغذی های کشاورزی شود. استفاده از باکتری تیوباسیلوس موجب کاهش زمان تجزیه و عملکرد گوگرد می گردد.

باکتری تیوباسیلوس 

باکتری تیوباسیلوس چیست

تیوباسیلوس Thiobacillus یکی از انواع باکتری های اکسید کننده گوگرد و آهن است که انرژی مورد نیاز برای ادامه حیات خود را از اکسیداسیون این عناصر دریافت می دارد. طی عملکرد این باکتری , عنصر گوگرد تبدیل به یون سولفات شده و سبب کاهش pH خاک در اطراف ریشه گیاهان می شود. استفاده از این باکتری برای تولید یون های سولفیدهای فلزی را بیولیچینگ می نامند. کود تیوباسیلوس برای کلیه گیاهان زراعی به جز برنج قابل استفاده است.

 

انواع باکتری های تیوباسیلوس

تاکنون در حدود 20 نوع تیوباسیلوس شناسایی شده است که برخی از مهم ترین انواع آن عبارتند از:

  • تیوباسیلوس تیوپاروس
  • تیوباسیلوس تیواکسیدانس
  • تیوباسیلوس فرواکسیدانس
  • تیوباسیلوس مزواکسیدانس

باکتری-تیوباسیلوس 

زمان و روش مصرف باکتری تیوباسیلوس

برای استفاده از کود تیوباسیلوس به همراه گوگرد باید آن ها را به نسبت 2 درصد استفاده نمود یعنی از دو کیلو باکتری به همراه صد کیلوگرم گوگرد استفاده می شود. همچنین مصرف کود حیوانی به همراه آن نیز توصیه می گردد و نیز باید رطوبت مناسب را هم تامین نمود. خشکی و یا غرقاب شدن زمین به شدت زیان آور است. میزان مصرف ترکیب گوگرد و تیوباسیلوس برای زمین های زراعی حدود 250 تا 500 کیلوگرم در هکتار است.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 310 کاربر