اکسید کلسیم در جدول

اکسید کلسیم در جدول

اکسید کلسیم دارای اسامی گوناگونی است زیرا این ماده در صنایع و مصارف بسیار زیادی کاربرد دارد بنابراین هر صنعتی آن را با نام خاصی می شناسد. اصولا آهک در حالت کاملا خالص ، دارای فرمول شیمیایی اکسید کلسیم است اما این ماده در اثر پخت سنگ اهک به دست آمده بنابراین با نام آهک پخته هم نامیده می شود.

اکسید کلسیم در جدول

همچنین اکسید کلسیم ماده ای بسیار ناپایدار است و با آب و رطوبت واکنش گرمازایی ایجاد می نماید به همین علت آن را آهک زنده یا آهک فعال یا آهک اکتیو نام گذاری نموده اند. اکسید کلسیم یا کلسیم اکساید از نظر فرمول شیمیایی به صورت CaO است. این ماده همان آهک خالص می باشد که در اثر پخت کانی معدنی کربنات کلسیم تولید می شود. باید از ترکیب شدن اکسید کلسیم با آب و رطوبت جلوگیری نمود به این دلیل برخی آن را با نام آهک آب نخورده نیز می نامند. با توجه به مواردی که ذکر شد می توان نام های مختلف اکسید کلسیم را به این صورت در نظر گرفت:

اسامی اکسید کلسیم : کلسیم اکساید - آهک خالص - آهک زنده - آهک فعال - آهک اکتیو - آهک آب نخورده

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر