وب سایت مسیر جاری » اکسیداکسید پلاتین

اکسید پلاتین

اکسید پلاتین

اکسید پلاتین platinum dioxide که آن را با نام کاتالیزور آدام می شناسند معمولا به نام هیدرات پلاتین اکسید معروف بوده و دارای فرمول شیمیایی PtO2.H2O است. این ماده نوعی کاتالیزور هیدروژناسیون در سنتز های ارگانیک می باشد. شکل ظاهری آن به صورت پودری به رنگ قهوه ای سوخته است.

اکسید پلاتین

عنصر پلاتین همانند طلا یکی از فلزاتی می باشد که در هیچ دمایی در مجاورت هوا اکسیده نمی شود و به اصطلاح زنگ نمی زند. برای تولید اکسید پلاتین باید از روش های غیر مستقیم استفاده نمود. پلاتین اکسید به خودی خود یک کاتالیزور فعال نیست بلکه زمانی که در معرض هیدروژن قرار می گیرد, رنگ آن تیره شده و آماده واکنش می گردد.

برای تولید اکسید پلاتین (کاتالیست آدام) از ترکیب اسید کلروپلاتینیک با فرمول شیمیایی H2PtCl6 و یا آمونیوم کلروپلاتینیک با فرمول NH4)2PtCl6) نیترات سدیم از طریق گداخت استفاده می شود. پالاتینوم اکساید دارای کاربرد های مختلفی است. این ماده در انجام فراینده های هیدروژناسیون و اکسیداسیون مورد استفاده قرار می گیرد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر