وب سایت مسیر جاری » اکسیداکسید پتاسیم

اکسید پتاسیم

اکسید پتاسیم

اکسید پتاسیم نوعی ترکیب یونی متشکل از پتاسیم و اکسیژن بوده و دارای فرمول K2O است. این ماده زرد رنگ به عنوان ساده ترین ترکیب پتاسیم می باشد. ماده ای کم یاب بوده و بسیار واکنش دهنده است. برخی مواد تجاری مانند کود های کشاورزی و سیمان در ترکیب خود دارای مقادیری از پتاسیم اکسید می باشند.

اکسید پتاسیم

اکسید پتاسیم از واکنش اکسیژن و پتاسیم به صورت واکنش پروکسید و پتاسیم به دست می آید. کاتالیست های K2O در ساختار ضد فلوریت مورد استفاده قرار می گیرند. اکسید پتاسیم یک اکسید پایه ای بوده و با آب واکنش شدیدی می دهد که منجر به تولید هیدروکسید پتاسیم که ماده ای خورنده است می شود. این ماده جاذب رطوبت بوده و آب موجود در محیط را به خود جذب می نماید. این ماده در تولید کود های NPK, سیمان و شیشه سازی دارای کاربرد است البته معمولا پتاسیم اکسید به صورت مستقیم در این مواد مورد استفاده قرار نمی گیرد ولی در تولید نوعی از  پتاش به نام کربنات پتاسیم از آن استفاده می گردد. 

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر