وب سایت مسیر جاری » اکسیداکسید نقره

اکسید نقره

اکسید نقره

اکسید نقره Silver oxide ترکیبی شیمیایی با فرمول مولکولی Ag2O است. این ماده از نظر فیزیکی به صورت پودری سیاه رنگ و یا قهوه ای تیره می باشد که معمولا برای تولید دیگر ترکیبات نقره مصرف می شود.

اکسید نقره

برای تولید اکسید نقره می توان از ترکیب محلول آبدار نیترات نقره و یک هیدروکسید قلیایی نظیر سود پرک استفاده نمود. سیلور اکسید را همچنین از طریق واکنش هیدروکسید لیتیوم با محلول رقیق نیترات نقره می توان به دست آورد. از سیلور اکسید در تولید باتری های اکسید نقره استفاده می شود. در شیمی ارگانیک از این ماده به عنوان یک عامل اکسید کننده ضعیف سود برده می شود برای مثال از آن به منظور اکسید نمودن آلدهید ها و تولید اسید کربکسیل استفاده می نمایند. واکنش هایی از این دست معمولا زمانی بهتر انجام می گیرند که اکسید نقره از طریق روش in situ توسط نیترات نقره و محلول قلیایی به دست آمده باشد. اکسید نقره Silver oxide ترکیبی شیمیایی با فرمول مولکولی Ag2O است. این ماده از نظر فیزیکی به صورت پودری سیاه رنگ و یا قهوه ای تیره می باشد که معمولا برای تولید دیگر ترکیبات نقره مصرف می شود.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 310 کاربر