وب سایت مسیر جاری » اکسیداکسید مس

اکسید مس

اکسید مس

اکسید مس یا کوپروس اکسید ماده ای غیر ارگانیک می باشد که از دارای دو اصل اکسیژن و مس است. ماده ای جامد و قرمز رنگ بوده که معمولا به عنوان رنگدانه استفاده می شود.

اکسید مس

اکسید مس یک ظرفیتی Copper oxide دارای فرمول ساختاری Cu۲O بوده و ماده ای شیمیایی است که از نظر فیزیکی به صورت جامدی قهوه ای رنگ و متمایل به قرمز می باشد. اکسید مس دو ظرفیتی CuO نوعی ماده معدنی است که با نام تئوریت نیز شناخته می‌شود.

مصارف اکسید مس در تولید لعاب خاک رس به عنوان یک رنگدانه, تولید هیدروکسید تترا آمین مس, در تولید ابریشم مصنوعی می باشد. اصولا کوپروس اکسید به عنوان یک رنگدانه, ضد قارچ و ضد خره برای رنگ های دریایی مانند رنگ کشتی ها کاربرد دارد. اکسید مس یا کوپروس اکسید ماده ای غیر ارگانیک می باشد که از دارای دو اصل اکسیژن و مس است. ماده ای جامد و قرمز رنگ بوده که به معمولا به عنوان رنگدانه استفاده می شود.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 310 کاربر