وب سایت مسیر جاری » اکسیداکسید فسفر

اکسید فسفر

اکسید فسفر

اکسید فسفر ماده ای شیمیایی با فرمول مولکولی P4O6 می باشد و نام شیمیایی آن تترافسفروس هگزاکساید است. تتراکسید فسفر جامدی بی رنگ بوده و رسما می توان آن را حالت خشک اسید فسفریک دانست ولی نمی توان آن را از خشک نمودن اسید فسفریک به دست آورد. از نظر فیزیکی نیز ماده سفید رنگ, روغنی, کریستاله و بسیار سمی می باشد.

اکسید فسفر

روش تولید اکسید فسفر از طریق احتراق عنصر فسفر در حضور مقدار اندک هوا در درجه حرارت پایین می باشد. محصول جانبی این فرایند شامل ساب اکسید فسفر قرمز رنگ است. در صورت افزودن آب سر به تتراکسید فسفر, اسید فسفریک به دست می آید. همچین واکنش شدیدی با آب داغ داشته و فسفر قرمز و فسفین تولید می نماید. ترکیب آن با کلرین و برومین منجر به تولید فسفریل هالید متناظر می شود. فسفر عنصر بسیار سمی برای بدن انسان است با این حالت حالت فسفات این ماده برای بدن موجودات زنده دارای ضرورت حیاتی است زیرا بخشی از DNA را تشکیل داده و موجب آزاد سازی انرژی می گردد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر