وب سایت مسیر جاری » اکسیداکسید طلا

اکسید طلا

اکسید طلا

اکسید طلا با فرمول شیمیایی Au2O3 پایدار ترین اکسید این فلز می باشد. این ماده, قرمز مایل به قهوه ای بوده و دارای حالت ناپایداری است به گونه ای که در 160 درجه سانتی گراد, تجزیه شده و حالت هیدراته پیدا می نماید. اکسید طلای هیدراته دارای خاصیت ضعیف اسیدی بوده و در محلول قلیایی غلیظ حل می شود و نمکی را تشکیل می دهد که دارای یون طلا است.

اکسید طلا

اکثر فلزات به راحتی در حرارت های مختلف با جذب اتم اکسیژن از جو زمین و یا آب, به راحتی اکسیده می شوند زیرا اکسید دارای حالت پایدار تری می باشد. اما طلا یکی از فلزات ارزشمندی است که در هیچ دمای جوی اکسیده نمی شود و برای تولید اکسید آن باید از روش های غیر مستقیم شیمیایی استفاده نمود. تولید اکسید طلا ی خشک و بدون آب از حرارت دادن اکسید طلای هیدراته آمورف با پرکلریک اسید و یک فلز پرکلرات قلیایی در یک لوله مهر و موم شده از جنس کواترز در دمای تقریبا 250 درجه سانتی گراد و دمای 30MPa صورت می گیرد.

ارسال نظر

نوری : احیاء اکسیدطلا
59 7
برای خارج کردن طلا از حالت اکسید چه راههائی وجود دارد؟ آیا احیاء شدن طلای اکسید شده گرما گیر است یا گرما زا ؟
عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر