وب سایت مسیر جاری » اکسیداکسید سرب

اکسید سرب

اکسید سرب

اکسید سرب Lead Oxide که آن را مونوکسید سرب نیز می نامند ترکیبی شیمیایی با فرمول ساختاری PbO می باشد. این ماده دارای دو نوع ریخت شناسی متفاوت است که عبارتند از ساختار بلوری تتراگونال و ساختار بلوری قائم الزاویه

اکسید سرب

مصارف عمده ای که امروزه از اکسید سرب می شود در صنایع تولید شیشه, سرامیک و تولید قطعات کامپیوتر می باشد. جهت تولید اکسید سرب, فلز سرب را در دمای 600 درجه سانتیگراد حرارت می دهند تا با جذب اکسیژن موجود در هوا, PbO تشکیل شود :

PbO2 –(293 °C)→ Pb12O19 –(351 °C)→ Pb12O17 –(375 °C)→ Pb3O4 –(605 °C)→ PbO

در صنایع تولید شیشه از این ماده استفاده گسترده ای می شود. مزیت استفاده از این ماده در تولید شیشه را می توان در:

  • افزایش ضریب شکست محصول نهایی
  • کاهش ویسکوزیته شیشه
  • افزایش مقاوت ویژه الکتریکی شیشه
  • افزایش توانایی شیشه در جذب اشعه ایکس دانست.

در استفاده از این ماده باید موارد ایمنی را رعایت نمود زیرا در صورت بلع می تواند کشنده باشد. همچنین سبب ایجاد حساسیت در چشم, دستگاه تنفسی و پوست می شود. اکسید سرب Lead Oxide که آن را مونوکسید سرب نیز می نامند ترکیبی شیمیایی با فرمول ساختاری PbO می باشد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر