وب سایت مسیر جاری » اکسیداکسید جیوه

اکسید جیوه

اکسید جیوه

اکسید جیوه mercury oxide که با نام مرکوری اکسید نیز شناخته می شود از نظر شیمیایی دارای فرمول مولکولی HgO بوده و از لحاظ فیزیکی به صورت ماده جامدی نارنجی و قرمز رنگ است. این ماده در دما و فشار محیط دارای حالت جامد می باشد و در طبیعت به ندرت یافت می شود.

اکسید جیوه

اکسید جیوه قرمز رنگ از طریق حرارت دادن شدید جیوه در دمان 350 درجه سانتی گراد و یا با تجزیه حرارتی نیترات جیوه به دست می آید. نوع زرد رنگ آن نیز از طریق ته نشین سازی محلول آبدار جیوه ی 2بار مثبت حاصل می گردد. دلیل تفاوت رنگی در این دو نوع به خاطر اندازه ذرات آن ها می باشد اما از نظر ساختار مولکولی هر دو به یک شکل می باشند. موارد کاربرد اکسید جیوه را می توان در تولید فلز جیوه دانست زیرا این ماده به راحتی تجزیه می شود و زمانی که تجزیه گردد, گاز اکسیژن تولید می گردد. کاربرد دیگر آن در تولید باتری های کاتودی جیوه است. مرکوری اکسید در صورتی که جذب بدن شود می تواند سمی بوده و در چشم و پوست ایجاد حساسیت نماید و برای کلیه ها خطرناک است.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر