وب سایت مسیر جاری » اکسیداکسید بیسموت

اکسید بیسموت

اکسید بیسموت

اکسید بیسموت را می توان مهم ترین ترکیب صنعتی بیسموت دانست. این ترکیب همچنین یک ماده اولیه در انجام آزمایشات شیمیایی با استفاده از بیسموت می باشد. در طبیعت این ماده به صورت بیسموت معدنی یافت می شود اما معمولا یک محصول جانبی در گداخت سنگ معدنی مس و سرب است.

اکسید بیسموت

اکسید بیسموت در نمایش های آتش بازی مورد استفاده قرار می گیرد و گاها آن را "تخم اژدها" می نامند و جایگزین سرب قرمز می شود. این ماده دارای فرمول شیمیایی Bi2O3 بوده و از نظر ریخت شناسی دارای حالت کریستالی 5 گوشه می باشد. برای تولید اکسید بیسموت از نیترات بیسموت استفاده می شود و یا می توان بیسموت خالص را در اسید نیتریک داغ حل نمود سپس با افزودن سود سوز آور به آن و ادامه حرارت دهی, پودر زرد رنگ اکسید بیسموت به دست می آید.

کاربرد اکسید بیسموت در دندان پزشکی به منظور کدر نمود ساختار دندان در عکس برداری اشعه ایکس می باشد. همچنین در تولید سیمان هیدرولیک سیلیکات نیز دارای اهمیت است.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر