وب سایت مسیر جاری » اکسیداکسید باریم

اکسید باریم

اکسید باریم

اکسید باریم یک ترکیب شیمیایی سفید رنگ و غیر قابل اشتعال است که از نظر شیمیایی دارای فرمول BaO می باشد. این ماده دارای ساختاری مکعبی بوده و در تیوب های اشعه کاتودی, تولید شیشه های خاص و به عنوان کاتالیزور مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده برای پوست بدن زیان آور بوده و در صورت بلعیده شدن سبب ایجاد حساسیت های شدیدی می شود. میزان زیاد این ماده حتی می توان کشنده باشد.

اکسید باریم

تولید اکسید باریم از طریق حرارت دادن کربنات باریم توسط ذغال سنگ, کربن سیاه یا قیر و تجزیه حرارتی نیترات باریم انجام می شود. کاربرد اکسید باریم به عنوان یک ماده کوت کننده کاتود های داغ مانند تیوب های اشعه کاتودی است. این ترکیب جایگزین اکسید سرب در تولید انواع خاصی از شیشه نظیر شیشه رفلکت می باشد زیرا در حالی که اکسید سرب فقط حالت رفلکت به شیشه می دهد, اکسید باریم علاوه بر خاصیت رفلکت, خاصیت پراکنده نمودن نور را نیز در شیشه ایجاد می کند. همچنین از باریم اکسید به عنوان یک کاتالیزور اتوکسیل در واکنش اکسید اتیلن و الکل ها که در دمای 150 تا 200 درجه سانتیگراد انجام می شود استفاده می نمایند.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر