اسید سولفوریک در باران

اسید سولفوریک در باران

اسید سولفوریک در باران که آن را با اصطلاح باران اسیدی می شناسیم در اثر وجود ترکیبات گوگرد در باران ایجاد شده و دارای خاصیت خورندگی و تخریبی بر روی اماکن و ساختمان ها می باشد. همچنین در صورتی که از میزان زیادی اکسید سولفور برخوردار باشد می توان موجب ایجاد سوختگی های خفیفی بر انسان و حیوانات شود.

 اسید سولفوریک در باران

استفاده زیاد از سوخت های فسیلی مانند ذغال سنگ و بنزین و گازوئیل باعث آزاد شدن گاز های سمی دی اکسید گوگرد و اکسید های نیتروژن در اتمسفر می شود. دی اکسید گوگرد SO2 ماده اولیه تولید اسید سولفوریک است. هنگامی که باران بارش می گیرد, دی اکسید با جذب آب تبدیل به H2SO4 می شود که اسید سولفوریک در باران یا همان باران اسیدی است.

 

کلمات مرتبط : اسید سولفوریک 98 درصد - اسید سولفوریک غلیظ - اسید سولفوریک msds - فروش اسید سولفوریک - قیمت اسید سولفوریک - اسید سولفوریک صنعتی - اسید سولفوریک چیست - خرید اسید سولفوریک - اسید سولفوریک دود کننده - تولید اسید سولفوریک - اسید سولفوریک ph - جوهر گوگرد - sulfuric acid - تولید کننده اسید سولفوریک

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر