اسید سولفوریک خوراکی

اسید سولفوریک خوراکی

اسید سولفوریک خوراکی ماده ای صنعتی است که در بخش های مختلف صنعت مصرف می شود. همچنین نوع رقیق شده این اسید نیز در صنایع غذایی دارای کاربرد است و در شرایط خاصی مورد استفاده می گردد.

 اسید سولفوریک خوراکی

اسید سولفوریک خوراکی از پخت تری اکسید گوگرد به دست می آید و گوگرد ماده اولیه در تولید آن می باشد. کاربرد های فراوان و گسترده این اسید سبب شده تا سالیانه در حدود یک صد و هشتاد میلیون تن از آن در جهان تولید شود. از جمله مهم ترین کاربرد های سولفوریک می توان به تولید اسید فسفریک اشاره نمود که در تولید کود های فسفاته از اهمیت زیادی برخوردار است.

 

کلمات مرتبط : اسید سولفوریک 98 درصد - اسید سولفوریک غلیظ - اسید سولفوریک msds - فروش اسید سولفوریک - قیمت اسید سولفوریک - اسید سولفوریک صنعتی - اسید سولفوریک چیست - خرید اسید سولفوریک - اسید سولفوریک دود کننده - تولید اسید سولفوریک - اسید سولفوریک خوراکی - جوهر گوگرد - sulfuric acid - تولید کننده اسید سولفوریک

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر