اسید سولفوریک برای کشاورزی

اسید سولفوریک برای کشاورزی

اسید سولفوریک برای کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا این ماده با دارا بودن خاصیت اسیدی قوی قادر به ایجاد حاصلخیزی در خاک زمین های کشاورزی به خصوص زمین های زراعی کشورمان که از نعمت باران محروم می باشند است.

 اسید سولفوریک برای کشاورزی

اهمیت اسید سولفوریک برای کشاورزی به دلیل خاصیت اسیدی آن است. زمین های کشاورزی ایران به دلیل بارش اندک باران, با مشکل شوری و آهکی بودن مواجه هستند که سبب شده حاصلخیزی خاک کاهش یابد, استفاده از اسید سولفوریک و یا کود های سولفاته که محصولات سولفوریک می باشند موجب کاهش pH خاک و در نتیجه جذب بهتر ریز مغذی های کشاورزی می گردد.

 

کلمات مرتبط : اسید سولفوریک 98 درصد - اسید سولفوریک غلیظ - اسید سولفوریک msds - فروش اسید سولفوریک - قیمت اسید سولفوریک - اسید سولفوریک صنعتی - اسید سولفوریک چیست - خرید اسید سولفوریک - اسید سولفوریک دود کننده - تولید اسید سولفوریک - اسید سولفوریک ph - جوهر گوگرد - sulfuric acid - تولید کننده اسید سولفوریک

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر