اسید سولفامیک

اسید سولفامیک

اسید سولفامیک که آن را با نام هایی چون آمیدوسولفونیک اسید, آمیدوسولفوریک اسید, آمینوسولفونیک اسید و سولفامیدیک اسید می نامند دارای فرمول شیمیایی H3NSO3 است. این اسید از نظر فیزیکی به صورت مایعی شفاف و کاملا محلول در آب بوده و کاربرد های مختلفی دارد.

اسید سولفامیک, فروش اسید سولفامیک, خرید اسید سولفامیک, قیمت اسید سولفامیک,

اسید سوفامیک را شاید بتوان ماده ای مابین اسید سولفوریک و اسید سولفامید دانست. برای تولید سولفامیک اسید به روش صنعتی از ترکیب کود اوره با تری اکسید گوگرد SO3  استفاده می شود. به این روش سالیانه در حدود 96 هزار تن سولفامیک تولید می گردد. محلول های تولید شده از این اسید دارای حالت ناپایداری بود و به آرامی به بی سولفات آمونیوم تبدیل می شوند ولی نوع خشک و کریستالی آن در شرایط نگهداری مناسب حالت پایداری دارد. در صورت حرارت دادن سولفامیک, این اسید امکان واکنش با الکل ها را برای تولید ارگانوسلفات ها به دست می آورد. البته باید در نظر داشت که اسید سولفامیک, اسیدی تقریبا گران قیمت است.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر