آنالیز کربنات سدیم سمنان

آنالیز کربنات سدیم سمنان

به منظور دریافت اطلاعات مختلف در مورد کربنات سدیم نظیر آنالیز کربنات سدیم سمنان و آشنایی با ویژگی های و خصوصیات مختلف آن و کاربرد ها و مزایای استفاده از آن, سایت پارس شیمی را مطالعه نمایید.

آنالیز کربنات سدیم سمنان

سمنان یکی از قطب های تولید کربنات سدیم در ایران می باشد که با توجه به میزان تولید بسیار زیادی که دارد, بخشی از نیاز صنایع به سودا اش را نه تنها در ایران که در خاور میانه تامین می نماید. کربنات سدیم ماده ای شیمیایی است که به دلیل دارا بودن ویژگی های خاصی نظیر قلیایی و یا ضد کپک بودن در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. آنالیز کربنات سدیم سمنان به صورت زیر می باشد :

 

SEMNAN PETROCHEMICAL COMPANY
PRODUCT   :  Sodium Carbonate ( Na2CO3 )
GRADE  :  Light

 SPECIFICATION

#

Property

Units

Test  Method

Value

1

Purity

wt %

I S

98 min.

2

NaHCO3*

wt %

I S

1 max.

3

NaCl*

wt %

I S

1 max.

4

Fe

wt.ppm

I S

60 max.

 * Total impurities will be 2% max. 

 

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر