آمونیاک

آمونیاک

آمونیاک Ammonia مهم ترین ترکیب هیدراته نیتروژن بوده و از اتم های هیدروژن و نیتروژن با فرمولاسیون NH3 تشکیل شده است. این ماده از نظر فیزیکی به صورت گازی بی رنگ و با بوی تند و زننده است. این ماده در طبیعت در اثر تجزیه بیولوژیک مواد ازت دار نظیر کود اوره و یا فاضلاب ها به وجود می آید.

آمونیاک 

آمونیاک چیست

آمونیاک ترکیبی قطبی بوده و حاوی دو اتم ناپایدار هیدروژن است به همین دلیل با مواد دیگر ترکیب هیدروژنی تشکیل می دهد. این گاز از هوا سبک تر بوده و به راحتی تبدیل به مایع می شود. برای حفظ حالت آمونیاک مایع باید آن را در دمای پایین یا در فشار زیاد نگهداری نمود. همچنین به راحتی در آب محلول می شود و هیدروکسید آمونیوم را ایجاد می نماید.

 آمونیاک

تولید و تهیه آمونیاک

آمونیاک بر اساس نظریه‌ های اسید و باز برونستد-لوری و لوویس دارای حالت قلیایی است. همچنین محلول آن در آب دارای pH بالاتر از 7 بوده که این امر نیز نشان دهنده حالت بازی امونیاک می باشد. برای تولید آمونیاک از روش هابر استفاده می شود که طی آن مواد سازنده این ترکیب یعنی هیدروژن و نیتروژن در دما و فشار بسیار بالا با هم ترکیب می شوند. غلظت های بالای گاز آمونیاک می تواند سبب ایجاد مسمومیت های شدید یا حتی مرگ شود.

آمونیاک 

مصارف و کاربرد های آمونیاک

  • در حدود 88 درصد از کل تولید این ماده در تولید کود های کشاورزی مصرف می شود.
  • 16 تا 25 درصد از آن برای تولید اسید نیتریک مورد استفاده قرار می گیرد.
  • محلولی با خلوص 5 تا 10 درصد آمونیاک در آب به منظور تولید مواد شوینده کاربرد دارد.
  • تولید موادی که در ترکیب خود حاوی نیتروژن و آمونیوم می باشند نظیر آمونیوم پرکلرات, نیترات آمونیوم, آمونیوم بی کربنات و ...
  • در صنایع غذایی به عنوان ماده نگهدارنده و استریل کننده مصرف می گردد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر