آلوم

آلوم

آلوم یا زاج سفید در حقیقت همان سولفات آلومینیوم می باشد.  آلوم ها جزء انواع نمک های مضاعف هستند. نمک های مضاعف زمانی به دست می آیند که دو نمک به نسبت مولی ساده با هم متبلور گردند و شکل بلوری نمک به دست آمده با شکل بلوری هر دو نمک همسان باشد.

آلوم, فروش آلوم, خرید آلوم, قیمت آلوم, تولید آلوم, آلوم چیست,

آلوم ها در طیف وسیعی از کاربرد ها مورد استفاده قرار می گیرند. این مواد در آب محلول بوده و طعم شیرینی دارند, با اسید ها واکنش داده و زمانی که حرارت داده شوند, ذوب می گردند و اگر حرارت ادامه دار باشد, آب کریستال های آن خارج شده و پودری بدون شکلی از آن باقی می ماند. زاج سفید، کاغذ تورنسل را قرمز می کند و روش شناخت زاج مقطر با مالیدن به فولادی رنگ فولاد مسی می شود. زاج ها شکل بلوری مخصوص به خود را دارند و الزاما شباهتی با بلور نمک های تشکیل دهنده خود ندارند. اختلاف دیگر آلوم ها با نمک مضاعف این است که در ساختمان آنها دو کمپلکس شرکت دارد. در مجموع 4 نوع مختلف آلوم یافت می شود که عبارتند از آلوم آمونیوم - آلوم پتاس - آلوم کروم - آلوم قلیایی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر