کود گوسفندی

انواع مختلفی از کود حیوانی وجود دارد که دارای مواد مغذی برای تقویت خاک زمین های کشاورزی هستند. در این میان کود گوسفندی به دلیل دارا بودن میزان زیادی مواد معدنی و آلی و قیمت مناسب به عنوان یکی از بهترین انواع کود کشاورزی جهت تقویت گیاهان مطرح است.

کود گوسفندی, فروش کود گوسفندی, خرید کود گوسفندی, قیمت کود گوسفندی, تولید کود گوسفندی, تولید کننده کود گوسفندی, خواص کود گوسفندی, میزان مصرف کود گوسفندی, روش مصرف کود گوسفندی, زمان مصرف کود گوسفندی, 

کود گوسفندی یا کود گرم

کود گوسفند به دلیل اینکه دارای بستر نبوده و کاملا خالص است, با سرعت بالایی در خاک تجزیه شده و مواد مغذی آن آزاد می شود. همچنین در صورت تماس با آب از خود گرما آزاد می نماید که همین امر سبب شده آن را کود گرم بنامند. البته باید توجه داشت که سرعت زیاد تجزیه آن موجب آزاد سازی آمونیاک در خاک و تجمع این ماده در نزدیک ریشه گیاهان می شود که همین امر می تواند به گیاه صدمه وارد کند. کود گوسفند یکی از غنی ترین انواع کود کشاورزی می باشد که دارای انواع مختلفی از مواد آلی و معدنی بوده و برای افزایش حاصلخیزی خاک بسیار مفید است. برای آشنایی با زمان و روش مصرف کود گوسفندی نیز ذکر این نکته ضروری است که بهترین زمان مصرف آن در حدود یکی ماه پیش از کشت محصول و در فاصله 15 سانتی متری از سطح خاک با استفاده از شخم زنی و یا وسایل کشاورزی است.

 

کود گوسفندی در تولید ورمی کمپوست

کود گوسفند به دلیل اینکه دارای میزان زیادی مواد مغذی است برای تولید کرم و ورمی کمپوست مورد استفاده قرار می گیرد البته باید در نظیر داشت که حتما باید با میزان مشخصی کود گاوی ترکیب شود زیرا به دلیل سرعت بالای تجزیه برای کرم ها خطرناک و مضر است.

کود گوسفندی, فروش کود گوسفندی, خرید کود گوسفندی, قیمت کود گوسفندی, تولید کود گوسفندی, تولید کننده کود گوسفندی, خواص کود گوسفندی, میزان مصرف کود گوسفندی, روش مصرف کود گوسفندی, زمان مصرف کود گوسفندی, 

آنالیز کود گوسفندی

ترکیب مواد معدنی موجود در کود گوسفند
عنصرواحدمقدار
ازت (نیتروژن)درصد3.62
فسفاتدرصد0.68
پتاسیمدرصد2.97
کلسیم Caدرصد1.81
منیزیم Mgدرصد0.47
سدیم Naدرصد0.21
گوگرد (سولفور)درصد0.49
روی Znمیلی گرم در کیلوگرم148.00
مس Cuمیلی گرم در کیلوگرم27.03
منگنز Mnمیلی گرم در کیلوگرم352.78
آهن Feمیلی گرم در کیلوگرم4368.51
مواد آلیدرصد77.30
ماده خشکدرصد30.32
شوری ECدسی زیمنس بر متر25.33
اسیدیته pH-8.0

 

فروش کود گوسفندی

فروش کود گوسفند به نسبت دیگر انواع کود های حیوانی مغفول واقع شده است. این در حالیست که این کود کشاورزی دارای ویژگی های بسیار عالی برای رشد گیاهان بوده و از کود گاوی و کود اسب برای رشد و محصول دهی گیاهان بسیار  مقوی تر است. 

فروش کود گوسفندی

خواص کود گوشفندی

تولید کود گوسفندی

قیمت کود گوسفندی

خرید کود گوسفندی