کود بیوفسفات طلایی pdf

کود بیوفسفات طلایی نوعی کود شیمیایی گرانوله می باشد که به جهت تامین نیاز گیاهان و درختان به عنصر فسفر در زمین های کشاورزی و باغات میوه مورد استفاده قرار می گیرد.

 کود بیوفسفات طلایی pdf

کود بیوفسفات طلایی+pdf

برای تولید بیوفسفات طلایی نیز مانند سایر کود های فسفره از خاک فسفات و اسید فسفریک استفاده می شود. به همین جهت از قیمت مناسبی برخوردار است. معمولا بیو فسفات طلایی در ترکیب خود حاوی 22 درصد فسفر بوده و میزان فسفر محلول در آب و قابل جذب آن در حدود 17 درصد است. این کود به میزان 250 تا 500 کیلوگرم در هکتار در زمین های کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.