کربنات سدیم پتروشیمی شیراز

پارس شیمی | فروش کربنات سدیم پتروشیمی شیراز به صورت حواله و یا تحویل در محل مورد نظر با قیمت مناسب

کربنات سدیم پتروشیمی شیراز

پتروشیمی شیراز یکی از تولید کنندگان کربنات سدیم در کشور می باشد که در کنار سایر تولید کنندگان, بخشی از بازار کربنات سدیم کشور را تامین می نماید. آنالیز کربنات سدیم پتروشیمی شیراز به صورت زیر می باشد.

 

  SHIRAZ PETROCHEMICAL COMPANY
PRODUCT   :  Sodium Carbonate ( Na2CO3 )
GRADE  :  Light

 SPECIFICATION

# Property Units Test  Method Value
1 Purity wt % IRANIAN STANDARD 98 min.
2 NaHCO3* wt % IRANIAN STANDARD 1 max.
3 NaCl* wt % IRANIAN STANDARD 1 max.
4 Fe wt.ppm IRANIAN STANDARD 60 max.
 

 * Total impurities will be 2% max.

کربنات سدیم دارای فرمول شیمیایی Na2CO3 است و در صنایع مختلفی مانند تولید شیشه, صنایع غذایی, تولید شوینده های مختلف و صابون و بسیاری مصارف دیگر مصرف می گردد.