کاستیک سودا msds

کاستیک سودا msds

پارس شیمی | تولید و فروش کاستیک سودا msds یا سود پرک و منطبق با برگه آنالیز و محل تا هر مقصدی با بهترین شرایط و نازل ترین قیمت

کاستیک سودا msds

کاستیک سودا Caustic Soda با فرمول هیدروکسید سدیم یک نمک قلیایی می باشد که به صورت مایعی بی رنگ و بی بو و با خلوص پنجاه درصد در پتروشیمی ها تولید می شود. کاستیک سودا مایع به عنوان ماده اولیه در تولید سود پرک می باشد. برای این منظور باید کاستیک سودا msds مایع را در شرایط خاصی تبخیر نمود زیرا اگر سود کاستیک در معرض هوا قرار گیرد با جذب گاز دی اکسید کربن موجود در هوا تبدیل به کربنات سدیم شده و سفت می شود

 

کاستیک سودا msds

پارس شیمی | تولید و فروش کاستیک سودا msds یا سود پرک و منطبق با برگه آنالیز و محل تا هر مقصدی با بهترین شرایط و نازل ترین قیمت

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email: