کارخانه آهک لرستان

برای خرید اهک در انواع متفاوت از کارخانه آهک لرستان با ما تماس بگیرید. گروه صنعتی پارس شیمی به عنوان بزرگ ترین و معتبر ترین عرضه کننده آهک در کشور و در انواع مختلف آن مطرح می باشد.

 کارخانه آهک لرستان

زندگی انسان همیشه با استفاده از آهک گره خورده است. مدارکی به دست آوده که نشان می دهد ایرانیان از هزاران سال قبل پی به فواید فراوان این محصول برده و از آن برای منظور های مختلفی استفاده می نموده اند. برای خرید اهک در انواع متفاوت از کارخانه آهک لرستان با ما تماس بگیرید. گروه صنعتی پارس شیمی به عنوان بزرگ ترین و معتبر ترین عرضه کننده آهک در کشور و در انواع مختلف آن مطرح می باشد.