کارخانه آهک دزک

تعداد بسیار زیادی کارخانه تولید آهک در سراسر کشور وجود دارد که به صورت سنتی و یا صنعتی اقدام به تولید انواع مختلف اهک و کربنات کلسیم در دانه بندی های مختلف و با کیفیت های متنوع می نمایند.

 کارخانه آهک دزک

اهک مورد استفاده در هر صنعتی با صنعت دیگر متفاوت بوده و از ویژگی های مختلفی برخوردار است. برای مثال برای امور ضدعفونی از اهک زنده استفاده می شود که حرارت فراوانی ایجاد می نماید. تعداد بسیار زیادی کارخانه تولید آهک در سراسر کشور وجود دارد که به صورت سنتی و یا صنعتی اقدام به تولید انواع مختلف اهک و کربنات کلسیم در دانه بندی های مختلف و با کیفیت های متنوع می نمایند.