کارخانه آهک اسپندار

عرضه و فروش اهک از کارخانه آهک اسپندار به صورت کلوخه ای و یا پودری در دانه بندی های مختلف و سایز های متنوع و همچنین فروش کربنات کلسیم به صورت مش بندی شده مناسب برای استفاده در صنایع مختلف

 کارخانه آهک اسپندار

آهک که آن را اکسید کلسیم نیز می نامند به دلیل دارا بودن میزان زیادی کلسیم قابل جذب , به عنوان خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین دارای کاربرد های پر کنندگی و ضدعفونی هم هست. عرضه و فروش اهک از کارخانه آهک اسپندار به صورت کلوخه ای و یا پودری در دانه بندی های مختلف و سایز های متنوع و همچنین فروش کربنات کلسیم به صورت مش بندی شده مناسب برای استفاده در صنایع مختلف