پرمنگنات پتاسیم چیست

پرمنگنات پتاسیم یکی از ترکیبات پرمنگنات می باشد که دارای توان بالایی در اکسید نمودن است و این عامل موجب استفاده از آن در صنایع شیمیایی, آزمایشات علمی, تولید مواد ضدعفونی کننده و ... می شود. پرمنگنات پتاسیم از نظر ظاهری به صورت جامدی تیره رنگ است و به راحتی قابلیت انحلال پذیری در آب دارد.

پرمنگنات پتاسیم چیست 

از پرمنگنات برای تولید مواد ضدعفونی کننده استفاده می گردد. کاربرد آن هم در بخش پزشکی برای شستشوی زخم های باز است و هم در استخر ها و سالن های مرغداری جهت استریل نمودن محیط می باشد.

 

کلمات مرتبط : پرمنگنات پتاسیم - پرمنگنات سدیم - فروش پرمنگنات - قیمت پرمنگنات - پرمنگنات ایرانی - تولید و تهیه پرمنگنات - کاربرد پرمنگنات پتاسیم - پرمنگنات پتاسیم چیست - پتاسیم منگنات - خواص پرمنگنات پتاسیم - پرمنگنات دو پتاس

به منظور خرید پرمنگنات پتاسیم و پرمنگنات سدیم با بخش بازرگانی گروه صنعتی پارس شیمی با شماره تلفن 02133324980 تماس حاصل فرمایید.